РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕНДЕРИ

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор најавниот повик бр. 01/2015 за набавка на таблет компјутери, објавен на 23.07.2015

  Тип на набавка

Избран добавувач

1

Набавка на 400 таблет компјутери за потребите на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“

ИНЕТ ДОО - Скопје

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието