РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕНДЕРИ

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повик за набавка на услуги за финансиска ревизија на проектите на УСАИД имплементирани од Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија и подготовка на ревизорски извештај и писмо до ме

  Тип на набавка 

Избран добавувач

1

Услуги за финансиска ревизија на проектите на УСАИД имплементирани од Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија и подготовка на ревизорски извештај и писмо до менаџментот.

БДО ДОО - Скопје

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието