РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕНДЕРИ

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повик за набавка на авио билети за меѓународен консултантТип на набавка 

Избран добавувач

1

Авио билети за меѓународен консултант  Macedonia Travel
ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието