РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕНДЕРИ

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на јавниот повик бр. 02/2015 за печатење и дистрибуција на детски сликовници, објавен на 23.07.2015

 

Тип на набавка

Избран добавувач

1

Печатење и дистрибуција на детски сликовници за потребите на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“

ДАТАПОНС ДООЕЛ - Скопје

Ги покануваме компаниите кои се јавија на тендерот и доставија примероци печатени материјали како дел од својата понуда, да ги подигнат истите од канцеларијата на Фондација „Чекор по чекор“, секој работен ден од 8:00-16:00 часот. За повеќе информации, обратете се на тел: 02/3077-900. 

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието