Почеток на реализација на проект „Децата на 1-во место!

На почетокот на оваа година Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“  започна да го реализира проектот „Децата на 1-во место!“ со цел да го поддржи и промовира почитувањето на правата на детето како предуслов за демократски училишни заедници кои градат и негуваат активни и одговорни граѓани.

Проектот е финансиран од Европската Унија и ќе се спроведува во периодот 16.01.2023-15.01.2026 г.

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ е носител на проектот кој ќе го спроведува во соработка со релевантните институции во земјава.

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието