Извештаи

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2021 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2021 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2020 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2020 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2019 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2019 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2018 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2018 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2017 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2017 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2016 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2016 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2015 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2015 год.

 Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2014 год. (МК)

 Фондација „Чекор по чекор“ - Македонија - завршна сметка 2014 год. 

 Фондација „Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2013 год. (ENG) 

Фондација „Чекор по чекор“ - завршна сметка 2013 год.

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“ - годишен извештај 2013 год. (ENG)

Проект на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците - годишен извештај за 2013 год.

Подобро родителство за подобар успех на ромските деца - годишен извештај за 2013год.
Фондација „Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2012 год. (ENG)
Фондација „Чекор по чекор“ - завршна сметка 2012 год.

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието