РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕНДЕРИ

Резултати од тендери

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повик за набавка на услуги за финансиска ревизија на проектите на УСАИД имплементирани од Фондацијата „Чекор по чекор“  - Македонија и подготовка на ревизорски извештај и писмо до менаџментот

  Тип на набавка 

Избран добавувач

1

Услуги за финансиска ревизија на проектите на УСАИД имплементирани од Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија и подготовка на ревизорски извештај и писмо до менаџментот.

БДО ДОО - Скопје
Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повик за набавка на авио билети за меѓународен консултант  Тип на набавка 

Избран добавувач

1

Авио билети за меѓународен консултант  Macedonia Travel
Results from the selection of International Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math, published on 29.08.2015

Type of services
Selected candidate
1
Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math
James E. Welch

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор најавниот повик бр. 01/2015 за набавка на таблет компјутери, објавен на 23.07.2015

  Тип на набавка

Избран добавувач

1

Набавка на 400 таблет компјутери за потребите на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“

ИНЕТ ДОО - Скопје

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на јавниот повик бр. 02/2015 за печатење и дистрибуција на детски сликовници, објавен на 23.07.2015 

 

Тип на набавка

Избран добавувач

1

Печатење и дистрибуција на детски сликовници за потребите на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“

ДАТАПОНС ДООЕЛ - Скопје

Ги покануваме компаниите кои се јавија на тендерот и доставија примероци печатени материјали како дел од својата понуда, да ги подигнат истите од канцеларијата на Фондација „Чекор по чекор“, секој работен ден од 8:00-16:00 часот. За повеќе информации, обратете се на тел: 02/3077-900. 

Резултати за компании одбрани за реновирање на Детскиот креативен центар во 2014 год. 

Реновирање на Детскиот креативен центар

Бр.

Тип на проект

Избрана компанија

1

Демонтажа и рушење

Аквамонт-инг, Скопје

2

Гипскартонски работи

Квин Дизајн, Скопје

3

Молерофарбарски работи

Златна рака ЕСА, Скопје

4

Поставување PVCподни облоги

Агора – Епоксид, Тетово

5

Подополагачки работи – поставување теписон

Леокар, Скопје

6 Столарски работи Уника Дизајн, Скопје

Results from the selection of Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math, published on 29.08.2015

Type of services

Selected candidate

1

Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math

James E. Welch

PARTNERS

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието