Резултати од јавен повик за набавка во рамки на проектот „Инклузивни општини преку квалитетно образование“ - објава број: 2023/1

Проектот „Инклузивни општини преку квалитетно образование “ го реализира Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ кој се спроведува со поддршка на Германско друштво за меѓународна соработка (ГИЗ). Овој проект се реализира во 5 општини: Ресен, Битола, Кочани, Штип и Велес и има за цел да ги поддржи општините на нивниот пат кон создавање безбедна и стимулативна средина за учење и систем за поддршка на учениците со попреченост. 

На 16.10.2023 година како дел од проектот беше објавен јавен повик за набавка на опрема за сензорни соби и електромоторен транспортер. Рокот за доставување на понудите беше 30.10.2023 во 10 часот.

Во продолжение се дадени резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повик за набавка во рамки на проектот „Инклузивни општини преку квалитетно образование“

Целина 1: Опрема за сензорна соба, едукативни и дидактички материјали и рехабилитациско-рекреативна опрема

Тип на набавка

Избран доставувач

Опрема за сензорна соба, едукативни и дидактички материјали и рехабилитациско-рекреативна опрема

Тримакс ДОО


Целина 2: Електромоторен транспортер - Мобилен уред специјално дизајниран за пренесување ученици во инвалидска количка по скали

Тип на набавка

Избран доставувач

Електромоторен транспортер - Мобилен уред специјално дизајниран за пренесување ученици во инвалидска количка по скали

Центар за ортотика и протетика Славеј а.д. Скопје

 

Доколку компаниите кои се јавија на тендерот и доставија понуди имаат дополнителни прашања истите може да ги постават кај Марина Бојанова на 070 780 708 или на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PARTNERS

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието