РЕЗУЛТАТИ ОД ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАБАВКА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ДЕЦАТА НА 1-ВО МЕСТО!“ - ОБЈАВА БРОЈ: 2024/1

Проектот „Децата на 1-во место!“ го реализира Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ кој е финансиски поддржан од Европската Унија, а кој има за цел да го поддржи и промовира почитувањето на правата на детето како предуслов за демократски училишни заедници кои градат и негуваат активни и одговорни граѓани.

На 23.04.2024 година како дел од проектот беше објавен јавен повик за набавка на училиштен мебел, спортски реквизити и материјали за цртање/сликање.  Рокот за доставување на понудите беше 09.05.2024 година до 12.00 часот.

Во продолжение се дадени резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повикот за набавка на училиштен мебел, спортски реквизити и материјали за цртање/сликање во рамки на проектот „ Децата на 1-во место!“:

ЦЕЛИНА 1: Училиштен мебел

Тип на набавка

Избран понудувач

Училиштен мебел

Давка, ДООЕЛ

 

ЦЕЛИНА 2: Спортски реквизити

Тип на набавка

Избран понудувач

Спортски реквизити

Тримакс, ДОО

 

ЦЕЛИНА 3: Материјали за цртање/сликање 

Тип на набавка

Избран понудувач

Материјали за цртање/сликање

Тримакс, ДОО

 

Доколку компаниите кои се јавија на тендерот и доставија понуди имаат дополнителни прашања истите може да ги постават на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Рок за жалба: 5 дена по објавување на резултатите.

PARTNERS

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието