РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕНДЕРИ

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повик за набавка на авио билети за меѓународен консултантТип на набавка 

Избран добавувач

1

Авио билети за меѓународен консултант  Macedonia Travel
PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието