РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕНДЕРИ

Rezultate nga tenderet

Results from the selection of International Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math, published on 29.08.2015Type of services

Selected candidate

1

Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math

James E. Welch

 

Rezultatet e seleksionimit të ofertave të pranuara për thirrjen e hapur nr. 1/2015 për prokurim të tablet-kompjutorëve, publikuar në 23.07.2015 Tip i prokurimit

Kompania e përzgjedhur

1

Prokurim i 400 tablet-kompjutorëve për Projektin e USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”

INET DOO - Skopje

Rezultatet e seleksionimit të ofertave të pranuara për thirrjen e hapur nr. 2/2015 për shtypje dhe distribuim të librave të ilustruara për fëmijë, publikuar në 23.07.2015 Tip i prokurimit

Kompania e përzgjedhur

1

Shtypje dhe distribuim i librave të ilustruara për Projektin e USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”

DATAPONS DOOEL - Skopje

I ftojmë kompanitë të cilat u paraqitën në thirrjen e hapur dhe dorëzuan mostra prej materialeve të shtypura, t'i marrin mostrat nga zyrës së Fondacionit "Hap pas hapi", çdo ditë pune nga ora 8:00-16:00. Për më shumë informacione, na kontaktoni në tel: 02/3077-900.

Rezultatet e kompanive të përzgjedhura për rinovim të Qendrës Kreative për Fëmijët në 2014

Rinovim i Qendrës Kreative për Fëmijët

Nr.

Tipi i projektit

Kompania e përzgjedhur

1

Çmontim dhe demolim

Akvamont-ing, Shkup

2

Punime me gips karton

Kvin Dizajn, Shkup

3

Punime për lyerje të mureve

Zlatna raka ESA, Shkup

4

Instalim i dyshemeve PVC

Agora – Epoksid, Tetovë 

5

Vendosje e qilimave

Leokar, Shkup

6 Zdrukthtari Unika Design, Shkup

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието