Извештаи

 

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2017 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2017 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2016 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2016 год.

Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2015 год. (МК)

Фондација “Чекор по чекор“ - завршна сметка за 2015 год.

 Фондација “Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2014 год. (МК)

 Фондација „Чекор по чекор“ - Македонија - завршна сметка 2014 год. 

 
 
 
 


Фондација „Чекор по чекор“ - годишен извештај за 2012 год. (ENG) 

Фондација „Чекор по чекор“ - завршна сметка 2012 год.

 

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието