ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор" – Македонија се залага за поквалитетно образование преку демократизирање на наставниот процес и ја застапува идејата за постојана обука и поддршка на воспитно-образовниот кадар, педагозите, директорите на градинките и училиштата, при тоа негувајќи ја плодната соработка со надлежните министерства и педагошки институти. Фондацијата води, координира, учествува и директно спроведува активности кои промовираат иновации, напредок и развој на работата во предучилишните установи и основните училишта во Република Македонија.

ПАРТНЕРИ

     USAID OSI Member of ISSA-logo-final  

    FOSIM   DIC   MCEC